Welkom bij Bandhosting.nl,
hosting en webdevelopment.

Fixing homebrew after updating to MacOs High Sierra

After upgrading to High Sierra, homebrew broke again. With permission related errors in the brew home folder (/usr/local).

This will fix the ownership of the brew folder:

sudo chown -R $(whoami) $(brew --prefix)/*

If you get the following error with python: Permission denied @ dir_s_mkdir - /usr/local/Frameworks. The following fixes that:

sudo install -d -o $(whoami) -g admin /usr/local/Frameworks

Ansible Logo

Testing for configuration files in multiple locations in Ansible

In the process of bringing all servers I manage under the same ansible configuration, I ran into an issue where certain configuration files are located in different places. For example apache 2.2 stores files in /etc/apache2/conf.d/* and apache 2.4 stores files in /etc/apache2/conf-available/* (on debian).

I ended up having to create a few steps in order to correctly determine the config file location.

Horizontal large

Clean up docker environment

Everyone who works a lot with docker will run into the issue where you have a shitload of old images and containers and images on your machine. Luckily there's a good way to clean it up lately:

docker system prune

This will remove all stopped containers, unused images and unsued networks. Documentation can be found here.

Git logo

Delete all git tags with a certain prefix from the origin

At a company I freelance for, we ran into an issue where entire git tag history was quite messed up and un-organised. We decided to remove all wrong git tags with a certain prefix to clean up the history a bit.

Fortunately there is an easy command for that:

git for-each-ref 'refs/tags/PREFIX*' --format='%(refname:short)' | xargs git push --delete origin

This will remove all tags with the prefix PREFIX from the remote branch. Ofcourse you can change this to anything you would like.

To sync your local history with it, run the following command:

git fetch --prune --tags

Email/database instellingen

Met het in gebruik nemen van de nieuwe hostingomgeving zijn de emailinstellingen een klein beetje aangepast:

  Oude omgeving Nieuwe omgeving
POP/IMAP server mail.bandhosting.nl web1.bandhosting.nl
SMTP server mail.bandhosting.nl web1.bandhosting.nl
SSL/STARTTLS optioneel verplicht

Ook voor de mysql database is een andere host nodig:

  Oude omgeving Nieuwe omgeving
host db01.bandhosting.nl db1.bandhosting.nl

Nieuwe hostingomgeving

De afgelopen maanden zijn we hard aan het werk geweest om een nieuwe versie van onze hostingomgeving op te zetten welke onze huidige omgeving moet gaan vervangen. De eerste klanten zijn inmiddels overgezet naar deze nieuwe omgeving.

Voordelen nieuwe hostingomgeving:

  • Nieuwe, betere processoren voor betere performance
  • Uitgerust met SSD (solid state disks) voor betere performance
  • Uitgerust middels virtualisatie, dus gemakkelijkere schaling bij performance problemen
  • Upgrade van php naar php 5.6
  • Voorbereid op ipv6

Verhuizing We zullen websites één voor één gaan overzetten naar deze nieuwe omgeving en zullen met u contact opnemen voor het meest optimale moment. Het overzetten van de website duurt gemiddeld zo'n 5 minuten, bezoekers van uw website merken hier verder niets van.

Webmail & phpmyadmin Wanneer u gebruik maakt van onze webmail of phpmyadmin sites, dan zult u zien dat er een server keuze bijgekomen is. Totdat uw website is verhuist moet u hier selecteren dat u op de "Oude hostingomgeving" wil inloggen. Na verhuizing moet u selecteren dat u op de "Nieuwe hostingomgeving" wil inloggen.

Wanneer u vragen heeft over bovenstaande zaken, neem dan contact met ons op via adam@bandhosting.nl

  • 1
  • 2